Coaching

Sinds enkele jaren coach ik directeuren en bestuurders, verbonden aan culturele instellingen en vergelijkbare organisaties. Onder coachen versta ik het begeleiden van mensen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Mijn begeleiding is zowel inhoudelijk als praktisch. Het gaat niet altijd om problemen, maar soms zit je vast en kom je er in je eentje niet uit. Het helpt dan om in een korte tijdspanne samen met een betrokken buitenstaander de zaken weer op een rijtje te krijgen. Daarin heb ik veel ervaring.

Mijn coaching praktijk is ontstaan vanuit mijn eigen ervaring als directeur van de Rode Hoed en als bestuurder. Om mijzelf verder te bekwamen volgde ik een opleiding. Coachen is luisteren, vragen stellen en samen een oplossing creëren. Na een eerste contact spreek ik met de cliënt een traject af en maken we afspraken over de kosten. Voor verdere inlichtingen zie onder contact.

Besturen

Een bestuurder heeft verstand van de zaak waar zij voor staat en is tegelijkertijd in staat daar op afstand naar te kijken. Uitgangspunten bij mijn bestuurlijke activiteiten zijn de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het plezier om samen met anderen iets van de grond te krijgen of in stand te houden. 

Als spreker over cultureel ondernemerschap ben ik te boeken via ZijSpreekt.

Functies o.a.:

  • Lid bestuur Hofsteestichting
  • Lid bestuur Stichting Buur/Hofstee Mariahoeve
  • Voorzitter Amsterdams Fonds
  • Voorzitter Raad van Toezicht Theater het Amsterdamse Bos
  • Lid Raad van Toezicht Compagniettheater Amsterdam